Törzsadatok
A törzsadatok modulban van lehetősége a gyártó vállaltoknak az alapadataik (akár verziókezelt) nyilvántartására.
Törzsadatok

A törzsadatok modulban van lehetősége a gyártó vállaltoknak a legfontosabb alapadataik (akár verziókezelt) nyilvántartására. A törzsadatok felvitele és karbantartása a felhasználók feladata. Olyan esetekben, amikor a rendszer üzembe helyezésekor nagy mennyiségű olyan adat bevitelére van szükség, melyek már szerepelnek valamely nyilvántartásában (pl. excel), akkor lehetőség van adatok automatizált feltöltésre a rendszerbe.

Partnerkezelés

A vállalkozással kapcsolatban álló cégekhez, más vállalkozásokhoz vagy magánszemélyekhez kapcsolódó adatok nyilvántartása és kezelése.

Partnerek

Minden olyan cég, amivel a prodHost rendszert használó vállalkozás valamilyen kapcsolatban van. Egy partnernek van azonosítója, neve, pénzügyi adatai és címe. Egy partner lehet vevő, beszállító vagy alvállalkozó.

Partner címkék

A partnereket logikai csoportokba szervező objektum. Egy partner csoport tartalmazhat további partner csoportokat.

Partner egyenleg

Egy vevő vagy beszállító partner egyenlege a egy adott időpontra a kiállított és befogadott számlák alapján és azok teljesítettségének figyelembe vételével. Ezen keresztül lehet egyenlegközlőt és fizetési felszólítást is elkészíteni.

Cikk-kezelés

Termékek, alapanyagok, félkész és késztermékek illetve szolgáltatások nyilvántartása és a változatos csoportostások beállítása.

Cikkek

Egy Terméket, alapanyagot vagy szolgáltatást reprezentáló objektum. Egy cikknek van azonosítója, neve, típusa és érvényessége. Annak függvényében, hogy mely modulok vannak használatban egy cikknek lehet ára, készletkezelési szabályai, Vámtarifa vagy SZJ száma és áfa értéke.

Cikk csoportok/ cikk címkék

A cikkeket logikai vagy fizikai tulajdonságaik alapján több szintben csoportosítja. Egy cikk csoportnak van neve és lehetnek további alcsoportjai.

Mennyiségi egységek

A rendszerben a cikkekhez és készlethez használt mennyiségi egységek megadása és karbantartása.

Konfigurációs gyártás törzsadatai

Ebben a gyártástípusban az értékesítők nem a standardnak megfelelően adják el a termékeket, hanem az ügyfelekkel együttműködve alakítják ki az igényeiknek leginkább megfelelő termékváltozatokat.

Konfigurációs osztályok

A cikk konfigurációs jellemzők csoportba fogása az együttes felhasználás érdekében.

Konfigurációs jellemzők

Egy cikk jellemző tulajdonságát reprezentáló konfiguráció és a hozzá tartozó értékek.

Személy és képesítés kezelés

A rendszerben nyilvántartott személyek listája, ezek a személyek jellemzően a cég dolgozói. A lista nem ugyan az, mint a felhasználok listája. Egy személynek van azonosítója, neve, neme, fényképe, beosztása, címe, elérhetősége. Továbbá a személyekhez rögzítésre kerül a jogviszony és a szerződés állomány is. A személyek több szinten személy csoportba szervezhetők.

Személyek

A rendszerben nyilvántartott személyek listája, ezek a személyek jellemzően a cég dolgozói, speciális partnerei, beszállítói.

Személycsoportok/címkék

Személyek csoportosítása, csoportok karbantartása.

Képesítések

A rendszerben szereplő személyekhez különböző időfüggő vagy állandó képesítéseket lehet rendelni. Ezek lehetnek valamilyen megszerezett jogosítványok, tudások, amelyeknek érvényeségi idejük is lehet. A személyekből és a hozzájuk tartozó képesítésekből egy ún. Kompetencia mátrix készíthető, amin keresztül teljes személyi állomány felkészültsége átlátható és karbantartható.