prodhost-logo
prodhost-logo

A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

Akár 70 %-os intenzitssal gépbeszerzési , ingatlankorszerűsítási, informatikai pályázat Pest megyében is!

Keret: 200 milliárd Ft

Beadási határidő 2021. március 1-16-tól több szakaszban!

subpage-decor
Vissza
 • Beadási határidő

  • 1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16 
  • 2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30. 
  • 3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 - október 15 
  • 4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15 
 • A VINOP-1.2.1-21 pályázat formája

  Feltételesen visszatérítendő állami támogatás!

 • Keret

  200 milliárd Ft 

  • 1. benyújtási szakasz: Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft
  • 2. benyújtási szakasz: Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
  • 3. benyújtási szakasz: Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft
  • 4. benyújtási szakasz: Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft
 • Támogatási intenzitás

  30% -70%

 • Támogatás összege

  10 millió Ft – 629,3 millió Ft

   

 • A VINOP-1.2.1-21 pályázatra jogosultak

  Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek: 

  • Rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) 
  • Átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 3 fő volt, 
  • Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 

  Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

 • A pályzat által támogatható tevékenységek

  Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

  • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését 

  Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

  • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás (max .70%) 
  • Tanácsadási szolgáltatások (max. 50 millió Ft) igénybevétele előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól. 
  • Képzés (max. 20 millió Ft): 
  • vállalkozás fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu 
   honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. 
  • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (max. 10 millió Ft értékben). 
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. 50%) 
  • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (max. 5%)
 • Elszámolható költségek

  Beruházási költségek 

  • Eszközbeszerzés költségei: 
  • Új eszközök, gépek beszerzése és a kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how költsége: 
  • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök 
  • Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben 
  • Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése 
  • hardvereszközök beszerzési költségei 
  • hálózati eszközök beszerzési költségei 
  • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, 
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége 
  • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége 
  • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége 
  • Építéshez kapcsolódó költségek 
  • az infrastrukturális beruházások költsége 
  • épületgépészeti gépek; 
  • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések; 
  • a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhő vezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések; 
  • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések; 
  • szennyvíztároló; 
  • szellőzési, légfrissítő berendezések; 
  • pneumatikus berendezés; 
  • felvonók; 
  • iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel, amelyre az 
   iparvágány rácsatlakozik); 
  • hűtőkamra; 
  • siló; 
  • ipari kapuk; 
  • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése; 
  • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése. 
  • ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj 
  • Immateriális javak beszerzésének költsége 
  • szoftverek beszerzése (kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától) 
  • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
  • Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj); 
  • Egyéb szakértői szolgáltatási költségek 
  • Tanácsadói óradíjak 
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja 
  • Projektelőkészítés költségei 
  • Infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás
 • Beadási határidő

  • 1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16 
  • 2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30. 
  • 3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 - október 15 
  • 4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15 
 • A VINOP-1.2.1-21 pályázat formája

  Feltételesen visszatérítendő állami támogatás!

 • Keret

  200 milliárd Ft 

  • 1. benyújtási szakasz: Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft
  • 2. benyújtási szakasz: Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
  • 3. benyújtási szakasz: Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft
  • 4. benyújtási szakasz: Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft
 • Támogatási intenzitás

  30% -70%

 • Támogatás összege

  10 millió Ft – 629,3 millió Ft

   

 • A VINOP-1.2.1-21 pályázatra jogosultak

  Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek: 

  • Rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) 
  • Átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 3 fő volt, 
  • Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 

  Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

 • A pályzat által támogatható tevékenységek

  Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

  • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését 

  Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

  • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás (max .70%) 
  • Tanácsadási szolgáltatások (max. 50 millió Ft) igénybevétele előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól. 
  • Képzés (max. 20 millió Ft): 
  • vállalkozás fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu 
   honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. 
  • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (max. 10 millió Ft értékben). 
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. 50%) 
  • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (max. 5%)
 • Elszámolható költségek

  Beruházási költségek 

  • Eszközbeszerzés költségei: 
  • Új eszközök, gépek beszerzése és a kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how költsége: 
  • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök 
  • Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben 
  • Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése 
  • hardvereszközök beszerzési költségei 
  • hálózati eszközök beszerzési költségei 
  • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, 
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége 
  • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége 
  • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége 
  • Építéshez kapcsolódó költségek 
  • az infrastrukturális beruházások költsége 
  • épületgépészeti gépek; 
  • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések; 
  • a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhő vezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések; 
  • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések; 
  • szennyvíztároló; 
  • szellőzési, légfrissítő berendezések; 
  • pneumatikus berendezés; 
  • felvonók; 
  • iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel, amelyre az 
   iparvágány rácsatlakozik); 
  • hűtőkamra; 
  • siló; 
  • ipari kapuk; 
  • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése; 
  • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése. 
  • ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj 
  • Immateriális javak beszerzésének költsége 
  • szoftverek beszerzése (kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától) 
  • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
  • Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj); 
  • Egyéb szakértői szolgáltatási költségek 
  • Tanácsadói óradíjak 
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja 
  • Projektelőkészítés költségei 
  • Infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás