prodhost-logo
prodhost-logo

Készletgazdálkodás

A készletgazdálkodás feladata a raktáron tárolt termékek mennyiségének és értékének adminisztrációja. A modul részét képezik a raktári törzs adatok, illetve a készletek mennyiségét vagy értékét változtató bizonylatok is. A modulba tartozik azon funkciók és objektumok összesége, amelyek a cég más partnerekkel történő kapcsolattartási, kiszállítási, bevételezési és alvállalkozói munkát segítik.  

subpage-decor

Raktár struktúra

monitor-thumbnail

Raktárak és készlet tárolók felvitele, készletek mozgatása. Aktuális és korábbi készletek lekérdezése, készlet történetek lehívása

Telephely

A készletelhelyezés szempontjából a legtágabb raktározási egység. Egy cégnek egy vagy több telephelye lehet. A telephelyek legtöbbször valamilyen fizikai telephelyet reprezentálnak, de kihelyezett raktárak esetben logikai alapon fogja össze a raktárokat és a készleteket is.

Raktár

A készletgazdálkodás alapegysége, a készlet mindig valamilyen raktárban helyezkedik el. A raktárnak van neve, telephelye és típusa is. A raktárak szerepétől függően megkülönböztetünk beszállítói-, kiszállitói-, koszingnációs-, gyártási-, selejt- és visszáru raktárakat is. A raktárak szerepe és típusa hatással van a benne tárolt készletek értékére, továbbá behatárolja raktárban végrehajtható mozgások típusait is.

Raktárhely

A raktáron belüli elhelyezkedést reprezentáló logikai vagy fizikai egység, a raktárhelyek egy raktáron belül hierarchiába szervezhetők (zóna, cella, utca, polc, stb.). A raktárhelyek használata egy raktáron belül nem kötelező, viszont, ha a raktárban tárhelyes tárolás van, akkor a raktárban meglévő készletek mindig valamilyen raktárhelyen helyezkednek el.

Készlet tárolók kezelése

monitor-thumbnail

A készlettárolók lehetőséget adnak több cikk (akár vegyes) együttes és hierarchikus kezelésére, és vonalközös azonosítására is. Legyenek azok raklapok, gitterboxok, dobozok vagy teljesen egyedi tároló konténerek, tartályok.

Konténer

A konténer egy dinamikus elhelyezkedéssel rendelkező készlettároló egység. Egy konténer mindig valamilyen raktárban vagy raktárhelyen helyezkedik el. A konténerek jellemzően valamilyen készlettároló egységet reprezentálnak (pl. raklap, gitterbox).

Tároló struktúra

Készlet tárolók (telephely/raktár/raktárhely/konténer) felvitele és hierarchiába rendezése.

Tároló kategóriák

Készlet tárolók csoportosítására szolgáló kategóriák felvitele, tárolók hozzárendelése.

Mozgás típusok

monitor-thumbnail

A készlet mozgatásához egyedileg definiált bizonylattípusok, amelyeket minden cég esetében önállóan testreszabhatunk, ezzel létrehozva a csak ránk jellemző bizonylatot. Tulajdonképpen önállóan létrehozható egy teljes raktári rendszer, ami pontosan a mi szabályaink szerint működik, és csak azok a műveletek végezhetőek el benne amelyeket meghatároztunk.

Alaptípus

Készletmozgás típusainak valamely alap készletmozgástípusból kiindulva, úgymint létrehozás, mozgatás, változás, stb..

Gui adatok

Megadható az létrehozott egyedi mozgás neve ikonja és hogy milyen pozícióban jelenjen meg a raktári eszközökön.

Forrás és cél szabályok

A létrehozott új készletmozgatás típusnak azon szabályai, amelyek mentén használható az adott mozgás (például: kiszállítás csak komissiós térből történhet)

Mozgás csoportok

A létrehozott egyedi készletmozgásokat egyedi csoportokba rendezhetjük, amelyeknek szintén megadhatjuk a megjelenésükkel kapcsolatos paramétereit.

Készlet bizonylatok

monitor-thumbnail

A készletváltozások minden esetben visszakövethetőek, és akár egyedi bizonylattal elláthatóak, ami elengedhetetlen feltétele az esetleges audit vagy más típusú ellenőrzéseken való megfelelésnek.

Raktári készletbizonylat

A raktáron belüli készlet mozgatását szolgáló alapbizonylat. A készlet mennyiségét és értékét nem változtatja meg, csak annak elhelyezkedését. Ilyen mozgás lehet az átcsomagolás, áttárolás, géphez készítés vagy a karantén műveletek. A bizonylat szerepét és célját a mozgatás során használt konkrét mozgáskód határozza meg.

Raktárközi készletbizonylat

Raktárak közötti készlet mozgatását szolgáló alapbizonylat. A készlet mennyiségét és értékét nem változtatja csak annak elhelyezkedését. Ilyen mozgás lehet a gyártásba beadás, gyártásból kivétel, raktárközi készletmozgatás. A bizonylat szerepét és célját a mozgatás során használt konkrét mozgáskód határozza meg.

Telephelyközi készletbizonylat

Telephelyek közötti készlet mozgatását szolgáló alapbizonylat. A készlet mennyiségét és értékét nem változtatja meg, csak annak elhelyezkedését. Ilyen mozgás lehet az alvállalkozói kiszállítás, telephelyközi készletmozgatás vagy a konszignációs készletmozgatások. A bizonylat szerepét és célját a mozgatás során használt konkrét mozgáskód határozza meg.

Készletmódosító bizonylatok

A készlet valamilyen tulajdonságát módosító bizonylat, ami lehet annak mennyisége, értéke, cikke vagy valamilyen attribútuma. Ilyen mozgás lehet a cikkátvezetés, átértékelés, selejtezés vagy a zárolás is.

Konverziós bizonylatok

Egy vagy több készletet egy vagy több más készletté alakítanak át. Ilyen bizonylat lehet a termelési jelentés, ahol az alapanyag, kész- vagy félkész termékké, melléktermékké vagy hulladékká alakulhat. A konkrét mozgásokat a mozgáskódók határozzák meg.

Egyéb készlet funkciók

monitor-thumbnail

A készletkezeléshez tartozóan egyedi folyamatok kezelésére is van lehetőség, amelyek egyszerűsítik vagy rendszerbe foglalják a módosítások egy csoportját.

Komissiózás

Egy adott listához történő összekészítést segítő folyamat. A komissiózás során a rendszer segíti a felhasználót, hogy mely készleteket kell neki összekészíteni, és melyekből van már több oda készítve, mint amennyi szükséges. A komissiózás után mindig valamilyen bizonylat mozgatja a valós készleteket, amely a komissiózás célja is egyben. Ez lehet egy vevői kiszállítás, gyártáshoz összekészítés vagy alvállalkozói kiszállítás.

Leltár

Egy kijelölt leltárkörzet készleteinek számolását segítő funkció. A leltár lehet vakleltár vagy a leltárív alapján történő számolás is. A leltározás során a leltárkörzeten belül a készletek mozgatása nem megengedett. A leltár lezárása után automatikusan elkészül a leltárkülönbözet bizonylat, amely a módosított készleteket és a leltár során megváltozott értéket tartalmazza.

Anyaggazdálkodás

monitor-thumbnail

A vállalatok tevékenységében fellépő anyaggazdálkodási funkciókat és folyamatokat támogatja. Az anyaggazdálkodás funkciócsoport célja, hogy lefedjen olyan műveleteket, amelyek az anyag szükséglettervezéséhez, anyagbeszerzéshez, készletvezetéshez szükségesek.

Készletszintek

Egy készletezhető cikk minimum optimum és maximum készletszintjeit határozza meg. Az anyaggazdálkodás funkció ezeket a szinteket figyeli és ezekhez a szintekhez igazítja a készletek mennyiségeit.

Anyagszükséglet tervezés (MRP)

Egy olyan matematikai modul, amely meghatározza és ütemezi a gyártandó mennyiségeket, megadja és ütemezi a beszerzendő alapanyagokat. A modell alapja a nem teljesített vevői rendelések, a kész, félkész és alapanyag készletszintek, a folyamatban lévő gyártások az aktuális kész, félkész és alapanyag készletszintek és a folyamatban lévő beszerzési rendelések.

Rendelés javaslatok

Az anyagszükséglet tervezés által készített rendelés javaslatok áttekintése, valós rendelés elkészítése.

Új beszerzési rendelés

A termelési területen igények rögzítésére szolgál. Amennyiben az ügyvitel modul használatban van, akkor az igényből közvetlen beszerzési rendelés fordítható. Jellemzően a termelés során észrevett segédanyagok csomagoló anyagok, szerszámok pótlását segíti. A termelési folyamat során felhasznált anyagok beszerzési igényét az anyag szükséglettervezés automatikusan jelzi.

Készlet kimutatások

monitor-thumbnail

Annak érdekében, hogy a cégek a lehető leginkább átlássák a saját készleteiket és azok alakulását, a rendszernek számos kimutatást kell biztosítania:

Aktuális készlet nézet

A telephelyen található jelenlegi készleteket jelenít meg, érték és mennyiség szerint. A nézet szűrhető és csoportosítható, raktárra, cikkre, sarzsra, foglalásra, attribútumra.

Korábbi készletek

A telephelyen egy adott korábbi időpontban található készleteket jelenít meg, érték és mennyiség szerint. A nézet szűrhető és csoportosítható, raktárra, cikkre, sarzsra, foglalásra, attribútumra.

Készletváltozás

A készletek változását mutatja meg egy adott időintervallumban.

Készletnapló

A készletváltoztató bizonylatok listáját jelenti meg, egy adott időintervallumon belül.

Tracebility

A készletek kialakulását és felhasználását nyomon követő kimutatás.

Anyagkarton

Egy adott cikk készletkartonjának változási listáját mutatja meg.