prodhost-logo
prodhost-logo

Gyártás

A gyártás modul feladata, hogy a vevői rendelések és készletszintek miatt szükséges félkész és késztermékgyártásokat indítsa, kontrollálja, tervezze. A gyártás modulban kerül definiálásra egy adott cikk gyártási folyamata a korábban megadott technológiája szerint. Továbbá ebben a modulban készülnek egy gyártási rendelések, amelyekre a későbbiekben a gyártási idők és a felhasznált anyagmennyiségek könyvelésre kerülnek, illetve az erőforrások foglalása is nyilván lesz tartva.

A gyártás követését és irányítását kifejezetten az üzemi terültre készített megoldások segítik, amelyek érintő képernyős üzemi terminálon, vagy tableten elérhetőek. De a névre szóló dolgozói előfizetéssel bármilyen mobil eszközön is használhatóak.

subpage-decor

Gyártás adminisztráció

monitor-thumbnail

A különböző típusú gyártási rendelések létrehozása és karbantartására van lehetőség a korábban kiszámított szükségletek alapján

Új gyártás indítása

Új gyártási rendelés készítése, gyártáskisérő dokumentum nyomtatása

Gépkarbantartás

Egy adott gép karbantartás miatti kiesését reprezentáló objektum. Egy gép karbantartás lehet rendszeres vagy eseti. Egy gépkarbantartásnak van gépe, tervezett ideje és állapota.

Gyártás felügyelet

A termelésfelügyelet funkciócsoport feladata a termelésben történt események rögzítése és adminisztrációja, illetve a termelési folyamat irányítása. A termelésfelügyelet funkciókra támaszkodva tudja egy adott dolgozó, hogy mikor, hol és milyen munkát kell elvégezni, azt milyen technológiával és milyen eszközökből és milyen anyagból, és hogy erre mennyi ideje van. A dolgozó a termelési modulban végzett interakcióval automatikusan segíti a rendszer a termelési adatok gyűjtésében, úgy mint anyag felhasználás, gép kihasználtsáság és gyártási idők.

Gyártási rendelések

Gyártási rendelés összeállítása (pl. cikk, gép, személy, határidő).

Gyártási jelentések

monitor-thumbnail

A gyártás modul üzemi előfizetéseseiben van lehetőség az elvégzett munka, felhasznált anyag, stb lejelentésére.

Termelési jelentések

Egy adott gyártási rendelés egy műveltére történő mennyiségi vagy időtartam jelentés. A termelési és hatékonysági statisztikák alapja, készletet módosító bizonylat. Egy ilyen jelentésnek vagy hozzárendelt művelete, idő intervalluma, létrehozó személye. A termelési jelentés során kerül jelentésre a keletkezett selejt, melléktermék és hulladék anyag is.

Állások, Állásjelentések

A dolgozói állások okát és időtartamát leíró objektumok. Amennyiben az adott állás egy gépen történt munkavégzés közben történik, akkor az adott állásnak van hozzá tartozó gép státusza is. A gépkihasználtság és a személyi teljesítményre hatással lévő adat. Gép vagy személy állás okok kimutatása, egy adott időszakra, számos adat alapján szűrhetően, csoportosíthatóan. Az állások százalékos eloszlását és jellemző okait mutatja ki listásan és grafikusan is. A gép átállások kimutatása csoportosítható és szűrhető időszakra, gépre, átállást végző személyre, műveletre is.

Termelési műveletek

monitor-thumbnail

A fizikai dolgozók számára megjelenő felületen (üzemi terminál) további műveletek végezhetőek el

Bejelentkezés / Kijelentkezés munkahelyre

Üzemi dolgozó be vagy kijelentkezése egy adott munkahelyre.

Gyártás Indítása / befejezése / felfüggesztése

Gyártás státuszának beállítása.

Termék / Selejt jelentése

Elkészített termékek és selejtek mennyiségének megadása.

Idő jelentése (állás, általános, munka, átállás)

Munkaidő felhasználás nyilvántartáshoz szükséges alapadatok megadása.

Undo

Korábbi műveletek visszavonása.

Teljesítmények

monitor-thumbnail

Az üzemi felhasználások jelentése lehetőséget ad a gyártási rendelések valós idejű követésére az összes lényeges szempontot figyelembe véve

Művelet státusz

Egy gyártási rendelés egy műveleténék állapot változásait mutatja, ez egy automatikusan keletkező objektum a dolgozói jelentések és munka állapot változtatások alapján. Egy státusznak van hozzá tartozó gyártási rendelés tétele, időintervalluma, állapota és létrehozó személye. A termelési statisztikák és személyi teljesítmény statisztikák alapja.

Gyártott termékek

Egy adott időszakban gyártott termékek összesített statisztikája. Csoportosítható és szűrhető időszakra, gépre, személyre, termékre.

Selejtek

Selejt vagy hulladékok mennyiségét mutatja ki egy adott, számos adat alapján szűrhetően, csoportosíthatóan. Az selejtokok eloszlását mutatja ki listásan és grafikusan.

Személyi adminisztráció

monitor-thumbnail

Az üzemi felhasználások jelentése minden esetben személyhez köthető, ami lehetőséget ad arra, hogy egy-egy személy vagy csoport munkáját irányítani és követni is lehessen.

Műszakmodell

Az adott cégben használatos műszakok és műszakbeosztások nyilvántartása. Ebben a funkcióban lehet megadni az előre definiált műszak sorrendeket, és az azokhoz tartozó időket is. Emellett ebben a funkcióban lehet megadni a cég naptárját, ahol is a munka és szabadnapok kerülnek meghatározásra cég szinten.

Hiányzásokok/ Jelenlétokok

Személyi jelenlét státuszának (normál jelenlét, "csúsztatás", túlóra, szabadság, távollét, kiküldetés, stb.) és okainak nyilvántartása.

Műszakbeosztások

Az üzemi vagy irodai területen dolgozók műszakbeosztása. Itt kell meghatározni, hogy mikor, milyen rendben kell az adott személyeknek dolgoznia. Emellett itt kerül nyilvántartásra a munkaidő, szabadság hiányzás és táppénz is.

Személyi jelenlétek

Személyi jelenlétek lekérdezése.

Riportok

monitor-thumbnail

A meglévő norma adatok és valós adatok összehasonlítása során számos hatékonysági és egyéb kimutatás kiszámítására adódik lehetőség.

Alapanyag felhasználások

Egy adott időszakban felhasznált termékek összesített statisztikája. Csoportosítható és szűrhető időszakra, gépre, személyre, gyártott termékre, felhasznált anyagra.

Személyi teljesítmény

Az üzemi területen dolgozó munkatársak személyi teljesítmény kimutatása a termelt mennyiségek és az állás idők alapján. A teljesítmény számítás több szempontból értékeli a dolgozók adott napon elvégezett munkáját, és képes azt a bárszámfejtő program számára feladni is.

Gép teljesítmények

A gépek állapotát rögzítő a háttérben automatikusan elkészülő objektum. A státusznak van hozzátartozó gépe időintervalluma, állapota és létrehozó személye. Gépi statisztikák alapját képező adat. A státusz állapota lehet: gyártás, átállás, hiba.

OEE (Overall Equipment Effectiveness)

kimutatás gépre és gép csoportra egy adott időszakra.